Veri, kudokset ja elimet

Organi

Premda se transplantacija organa sve više upotrebljava u liječenju, njezina je primjena i dalje ograničena, najviše zbog manjka dostupnih organa.

Bubreg je organ koji se najčešće presađuje, čime se pomaže pacijentima koji boluju od bubrežne bolesti u uznapredovaloj fazi. Jetra, pluća i srce također se često presađuju. Mogu se presaditi i tanko crijevo i gušterača te se neprestano razvijaju nove vrste transplantacija.

Svi se organi mogu posmrtno darovati, dok živi darivatelji mogu darovati bubreg i dio jetre.

/health/file/31893_hr2017_infographic_obtc.jpg

Zakonodavstvo

Pravni okvir kojim se određuju standardi transplantacije organa utvrđen je Direktivom 2010/53/EZ ili europskom direktivom o organima.

Tom se direktivom utvrđuju standardi kvalitete i sigurnosti za organe. Njome su obuhvaćeni svi koraci postupka transplantacije: darivanje, pribavljanje, ispitivanje, skladištenje i distribucija.

Kako bi olakšala provedbu tog temeljnog akta, Komisija je u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima u EU-u predložila i donijela Direktivu Komisije 2012/25/EU o utvrđivanju postupaka obavješćivanja za razmjenu, između država članica, ljudskih organa namijenjenih presađivanju.

Prijedlog direktive Komisije o organima bio je popraćen procjenom učinkaRezolucija 2007/2210, zaključci Vijeća br. 15332/07 SAN o darivanju i transplantaciji organa, Komunikacija Komisije COM(2007) 275 i savjetovanje o darivanju organa i transparentnosti čine temelj postojećeg zakonodavstva.

Smjernice

Europska komisija blisko surađuje sa stručnim tijelima kao što su Vijeće Europe (CoE) i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) na izradi praktičnih smjernica koje centrima za transplantaciju i organizacijama za pribavljanje pomažu provesti taj obvezujući zakonodavni okvir.

Koordinacija i provedba

Nacionalna nadležna tijela odgovorna su za provedbu zahtjeva utvrđenih zakonodavstvom EU-a. Europska komisija s njima održava redovite sastanke radi lakše komunikacije i razmjene najbolje prakse te radi postizanja dogovora o provedbi direktiva.

Periodična istraživanja koja provode nadležna tijela omogućuju Europskoj komisiji sastavljanje izvješća o trenutačnom statusu provedbe zakonodavstva.

Nacionalna nadležna tijela u EU-u povremeno izdaju izjavu o temi od zajedničkog interesa:

Akcijski plan

Europski Akcijski plan o darivanju i transplantaciji organa (2009. – 2015.): pojačana suradnja među državama članicama pomoć je državama članicama EU-a u rješavanju problema manjka organa, razvoju sustava transplantacije i poboljšanju kvalitete i sigurnosti transplantacijskih proizvoda. Njime je uspostavljen zajednički cilj jačanja nacionalnih aktivnosti u pogledu transplantacije, a bio je i temelj mnogim mjerama koje je financirao EU. Tijekom razdoblja provedbe 2009. – 2015. države članice EU-a povećale su aktivnosti za 4600 dodatnih transplantacija godišnje.

Mjere koje financira EU

Europska komisija osigurava financiranje mjera u području tvari ljudskog podrijetla (SoHO) putem 3. zdravstvenog programa EU-a (2014. – 2020.) i prethodnih zdravstvenih programa EU-a, uglavnom u obliku projekata ili zajedničkog djelovanja s nacionalnim tijelima. Osim toga, Europski parlament predložio je financirati neke pilot-projekte u tom području.

Mjere služe kao potpora ciljevima EU-a u pogledu sigurnosti i kvalitete, ali se njima mogu promicati i drugi politički prioriteti, kao što je poboljšanje dostupnosti SoHO-a ili učinkovitosti zdravstvenih sustava koji podupiru darivanje i nabavu. Evo nekoliko novijih primjera:

 • Zajedničko djelovanje FOEDUS – olakšavanje razmjene organa darovanih u državama članicama EU-a
 • EDITH – projekt o različitim praksama darivanja i transplantacije organa
 • EUDONORGAN – osposobljavanje i socijalna osviještenost radi poticanja darivanja organa u Europskoj uniji i susjednim zemljama
 • COORENOR – koordinacija europske inicijative u nacionalnim organizacijama za transplantaciju organa
 • ODEQUS – pokazatelji europskog sustava kvalitete i metodologija darivanja organa
 • zajedničko djelovanje ACCORD – ostvarivanje sveobuhvatne koordinacije darivanja organa u cijeloj Europskoj uniji
 • zajedničko djelovanje MODE – obostrana razmjena u području darivanja i transplantacije organa radi poboljšanja i razvoja programa za darivanje i transplantaciju organa preminulih osoba
 • EFRETOS – europski okvir za procjenu transplantacije organa
 • DOPKI – poboljšanje znanja i prakse u području darivanja organa
 • ALLIANCE-O – europska skupina za suradnju u nacionalnim istraživačkim programima u području darivanja i transplantacije organa
 • ETPOD – europski program osposobljavanja u području darivanja organa
 • ELIPSY – psihosocijalno praćenje živih darivatelja u Europi
 • EULOD - darivanje organa živih darivatelja u Europi.