Blod, væv og organer

Organer

Adgang til organer fra donorer er ofte et spørgsmål om liv og død for patienter, der venter på en transplantation. Et af de vigtigste forhold, der begrænser antallet af transplantationer, er manglen på organer, nu hvor transplantation er blevet almindelig udbredt.

Den meddelelse om organdonation og -transplantation, som Kommissionen vedtog i 2007, og en konsekvensanalyse  pegede på en række større politiske udfordringer for organdonation og -transplantation. Der var blandt andet tale om:

  • at sikre menneskelige organers kvalitet og sikkerhed
  • at forbedre adgangen til organer
  • at gøre transplantationssystemerne i EU mere effektive og tilgængelige.

En offentlig høring viste, at der er bred opbakning om EU-initiativer på området.

I december 2008 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv, som fastsætter kvalitets- og sikkerhedskrav for menneskelige organer til transplantation og en handlingsplan  for at forbedre samarbejdet mellem EU-landene på dette område.

Direktivet om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 7. juli 2010 (se berigtigelsen til direktivet). Det kræver udpegelse af kompetente myndigheder i alle EU-lande, autorisering af udtagelses- og transplantationscentre og -aktiviteter, sporbarhedssystemer og rapportering af alvorlige uønskede hændelser og reaktioner. Desuden fastsætter direktivet kravene til sikker transport af organer og karakterisering af de enkelte donorer og organer. EU-landene skal omsætte direktivets krav i deres lovgivning inden 27. august 2012.

Medicinske anvendelser 

Lovgivning og retningslinjer  

Gennemførelse/aktiviteter 

Organisationer og interessegrupper