Blod, vävnader och organ

Statistik

Här hittar du statistik som rör blod, vävnader, celler och organ.

Andra EU-källor är

 • Eurocet (register över organ, vävnader och celler)
 • Eurostat (allmän hälsostatistik)

Blod

Vävnader och celler

Det finns 1 716 godkända vävnadsinrättningar i EU. En vävnadsinrättning är en vävnadsbank eller avdelning på sjukhus eller annan institution där man tillvaratar, bearbetar, konserverar, förvarar eller distribuerar vävnader och celler från människor.

Det finns

 • 42 inrättningar för hud
 • 172 inrättningar för muskel- och skelettvävnad
 • 63 inrättningar för ögonvävnad (hornhinna, sclera osv.)
 • 49 inrättningar för kärlvävnad (hjärtklaffar, blodkärl osv.)
 • 193 inrättningar för blodbildande stamceller (andra än navelsträngsblod)
 • 91 banker för navelsträngsblod
 • 769 inrättningar för reproduktiva vävnader och celler
 • 270 inrättningar för flera typer av vävnader
 • 67 inrättningar för andra typer av vävnader och celler (kondrocyter, genetiskt modifierade celler, keratinocyter, myeloblaster osv.).

Medicinsk användning