Krv, tkanivá a orgány

Ukazovatele

V tejto časti nájdete konkrétne informácie o krvi, tkanivách, bunkách a orgánoch.

Ďalšie zdroje údajov na úrovni EÚ:

 • Eurocet (údaje o tkanivách, bunkách a orgánoch)
 • Eurostat (všeobecné zdravotnícke údaje)

Krv

Tkanivá a bunky

V EÚ existuje 1 716 akreditovaných tkanivových zariadení (tkanivovým zariadením sa rozumie tkaninová banka alebo oddelenie v nemocnici, v ktorom dochádza k spracovaniu, uchovaniu, skladovaniu alebo distribúcii ľudských tkanív a buniek).

Tkanivové zariadenia a ich počet:

 • kožné zariadenia – 42
 • svalovo-kostrové zariadenia – 172
 • očné zariadenia (rohovky, očné bielka atď.) – 63
 • vaskulárne zariadenia (srdcové chlopne, cievy atď.) – 49
 • zariadenia pre hematopoetické kmeňové bunky (iné ako pupočníková krv) – 193
 • banky pupočníkovej krvi – 91
 • zariadenia pre reprodukčné tkanivá a bunky – 769
 • zariadenia pre rozličné druhy tkanív – 270
 • zariadenia pre iné typy tkanív a buniek (chondrocyty, geneticky modifikované bunky, keratinocyty, myeloblasty atď.) – 67

Lekárske využitie 

Orgány

Darcovstvo orgánov a transplantácie v EÚ

Lekárske využitie