Krew, tkanki i organy

Wskaźniki

W tym dziale przedstawiono szczegółowe informacje na temat krwi, tkanek, komórek i narządów.

Inne źródła ogólnoeuropejskich danych:

 • Eurocet (dane na temat tkanek, komórek i narządów)
 • Eurostat (ogólne dane na temat zdrowia)

Krew

Tkanki i komórki

W całej UE istnieje 1716 akredytowanych / wyznaczonych / autoryzowanych / licencjonowanych banków tkanek („bank tkanek” oznacza bank lub jednostkę szpitalną albo inny organ prowadzący działalność związaną z przetwarzaniem, konserwowaniem, przechowywaniem lub dystrybucją tkanek i komórek ludzkich).

Do banków tkanek należą:

 • banki skóry – 42
 • banki mięśniowo-szkieletowe – 172
 • banki okulistyczne (rogówka, twardówka itp.) – 63
 • banki naczyniowe (zastawki serca, naczynia krwionośne itp.) – 49
 • banki komórek macierzystych krwi (innych niż komórki z krwi pępowinowej) – 193
 • banki krwi pępowinowej – 91
 • banki tkanek i komórek reprodukcyjnych – 769
 • banki różnych tkanek – 270
 • banki innych rodzajów tkanek i komórek (komórek chondrocytów, komórek genetycznie modyfikowanych, komórek keratinocytów, komórek blastów itp.) – 67.

Zastosowania medyczne 

Narządy

Dawstwo i przeszczepianie narządów w UE

Zastosowania medyczne