Veri, kudokset ja elimet

Indikaattorit

Tässä osiossa on verta, kudoksia, soluja ja elimiä koskevaa erityistietoa.

Muita koko EU:n kattavia tietolähteitä ovat esimerkiksi

 • Eurocet (tietoa kudoksista, soluista ja elimistä)
 • Eurostat (yleistä terveyttä koskevaa tietoa)

Veri

Kudokset ja solut

EU:ssa on yhteensä 1 716 akkreditoitua tai nimettyä tai luvan tai lisenssin saanutta kudoslaitosta (kudoslaitos tarkoittaa sairaalassa tai muussa laitoksessa olevaa kudospankkia tai -yksikköä, jossa käsitellään, säilötään, säilytetään tai laitetaan jakeluun ihmisen kudosta ja soluja).

Kudoslaitoksiin kuuluu

 • ihopankkeja 42 kpl
 • luu- ja tukikudospankkeja 172 kpl
 • silmäpankkeja (sarveiskalvo, kovakalvo jne.) 63 kpl
 • verisuonilaitoksia (sydänläpät, suonet jne.) 49 kpl
 • hematopoeettisia kantasoluja (muuta kuin napanuoraverta) käsitteleviä laitoksia 193 kpl
 • napanuoraveripankkeja 91 kpl
 • lisääntymiskudoksia ja soluja käsitteleviä laitoksia 769 kpl
 • monikudoslaitoksia 270 kpl
 • muun tyyppisiä kudos- ja solulaitoksia (rustosolut, geenimuunnellut solut, sarveissolut, varhaisydinsolut jne.) 67 kpl.

Lääketieteelliset sovellukset 

Elimet

Elinten luovutus ja elinsiirrot EU:ssa

Lääketieteelliset sovellukset