Αίμα, ιστοί και όργανα

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Δείκτες

Το τμήμα αυτό παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για το αίμα, τους ιστούς, τα κύτταρα και τα όργανα.

Άλλες πηγές δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ είναι οι εξής:

 • Eurocet (στοιχεία για τους ιστούς, τα κύτταρα και τα όργανα)
 • Eurostat (γενικά στοιχεία για την υγεία)

Αίμα

Ιστοί και κύτταρα

Υπάρχουν 1.716 ιστολογικά κέντρα που έχουν διαπιστευθεί, οριστεί, εγκριθεί ή αδειοδοτηθεί σε όλη την ΕΕ (με τον όρο ‘ιστολογικό κέντρο’ νοείται μια τράπεζα ιστών ή μια μονάδα νοσοκομείου ή άλλου φορέα όπου ιστοί και κύτταρα ανθρώπινης προέλευσης υπόκεινται σε επεξεργασία, συντηρούνται, αποθηκεύονται και/ή διανέμονται).

Τα ιστολογικά αυτά κέντρα περιλαμβάνουν:

 • 42 κέντρα δερματικών ιστών
 • 172 κέντρα μυοσκελετικών ιστών
 • 63 κέντρα οφθαλμικών ιστών (κερατοειδής χιτώνας, σκληρός χιτώνας κ.λπ.)
 • 49 κέντρα αγγειακών ιστών (καρδιακές βαλβίδες, αγγεία κ.λπ.)
 • 193 κέντρα αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (εκτός από το αίμα ομφάλιου λώρου)
 • 91 τράπεζες αίματος ομφάλιου λώρου
 • 769 κέντρα αναπαραγωγικών ιστών και κυττάρων
 • 270 κέντρα διαφόρων τύπων ιστών
 • και 67 κέντρα άλλων ειδών ιστών και κυττάρων (χονδροκύτταρα, γενετικώς τροποποιημένα κύτταρα, κερατινοκύτταρα, μυελοβλαστικά κύτταρα κ.λπ.)

Ιατρικές εφαρμογές 

Όργανα

Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων στην ΕΕ

Ιατρικές εφαρμογές