Krev, tkáně a orgány

Ukazatele

Tato část obsahuje informace o krvi, tkáních, buňkách a orgánech.

Další zdroje údajů:

 • Eurocet (údaje o tkáních, buňkách a orgánech)
 • Eurostat (obecné údaje o zdraví)

Krev

Tkáně a buňky

V EU existuje celkem 1 716 zařízení, která jsou akreditována, jmenována nebo jim bylo uděleno oprávnění nebo povolení. Tzv. „tkáňovým zařízením“ se rozumí banka tkání nebo nemocniční jednotka nebo jiný subjekt, v nichž se provádí zpracování, konzervace, skladování nebo distribuce lidských tkání a buněk.

Mezi tkáňová zařízení patří:

 • kožní zařízení – 42
 • muskuloskeletální zařízení – 172
 • oční zařízení (rohovka, bělima atd.) – 63
 • vaskulární zařízení (srdeční chlopně, cévy atd.) – 49
 • zařízení zabývající se krvetvornými kmenovými buňkami (vyjma pupečníkové krve) – 193
 • krevní banky pro pupečníkovou krev – 91
 • zařízení zabývající se reprodukčními tkáněmi a buňkami – 769
 • zařízení zabývající se více druhy tkání – 270
 • další druhy zařízení zabývající se tkáněmi a buňkami (chondrocyty, geneticky modifikované buňky, keratinocyty, myeloblasty atd.) – 67

Lékařské využití 

Orgány

Dárcovství orgánů a transplantace v EU

Lékařské využití