Кръв, тъкани и органи

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Показатели

Този раздел представя конкретна информация за кръвта, тъканите, клетките и органите.

Други източници на данни за ЕС са :

 • Eurocet (данни за тъкани, клетки и органи)
 • Евростат (общи данни за здравеопазването)

Кръв

Тъкани и клетки

В ЕС има 1716 заведения за работа с тъкани, които са акредитирани/определени/упълномощени/получили разрешение („заведение за работа с тъкани“ означава банка за тъкани или отделение в болница или друга институция, където се преработват, съхраняват, складират и/или разпределят човешки тъкани и клетки).

Лечебните заведения за работа с тъкани включват:

 • 42 лечебни заведения в областта на кожната медицина
 • 172 лечебни заведения в областта на медицината на опорно-двигателния апарат
 • 63 лечебни заведения в областта на офталмологията (роговица, склера и др.)
 • 49 лечебни заведения в областта на медицината на сърдечно-съдовата система (сърдечни клапи, кръвоносни съдове)
 • 193 лечебни заведения за работа с хематопоетични стволови клетки (различни от кръв от пъпната връв)
 • 91 банки за кръв от пъпна връв
 • 769 лечебни заведения за работа с репродуктивни тъкани и клетки
 • 270 лечебни заведения за работа с разнородни тъкани
 • 67 други вида лечебни заведения за работа с тъкани и клетки (хондроцити, генетично модифицирани клетки, кератиноцити, миелобласти и др.)

Медицински приложения 

Органи

Донорство и трансплантиране на органи в ЕС

Медицински приложения