Blod, vävnader och organ

Blod

Människors blod- och plasmadonationer utgör grunden för många livsviktiga behandlingar. Blod, plasma och andra blodprodukter används också vid rutinmässiga operationer och behandlingar som ökar livskvaliteten.

EU har infört kvalitets- och säkerhetsnormer för blodgivning och blodprodukter för att skydda både blodgivarna och mottagarna från bland annat smittspridning.