Kraujas, audiniai ir organai

Kraujas

Kraujo ir jo komponentų (eritrocitų, trombocitų ir plazmos) donorystė palengvina įvairiausius būtinus, dažnai gyvybiškai svarbius gydymo būdus. Kraujo perpylimas yra labai svarbus gydant traumas ar atliekant dideles operacijas ir jo dažnai prireikia kovojant su vėžiu ar gydant paveldimas chroniškas kraujo ligas, tokias kaip talasemija.

Iš donorų gautas kraujo komponentas plazma taip pat gali būti naudojamas vaistinių preparatų, tokių kaip imunoglobulinai ar protrombinai, gamyboje. Šių produktų gamyba reglamentuojama farmacijos srities teisės aktais, o plazmos donorystė, surinkimas ir ištyrimas reglamentuojamas kraujo srities teisės aktais.

Kraujo ir kraujo komponentų prieinamumas priklauso nuo piliečių pasiryžimo duoti kraujo. Kraujo donorais gali būti daugelis sveikų žmonių.

/health/file/31409_ltblood_donations_transfusions.png

Teisės aktai

Teisės sistema, apibrėžianti kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos standartus, nustatyta Direktyvoje 2002/98/EB, taip pat dar vadinamoje Europos kraujo direktyva. Ji apima visus kraujo perpylimo proceso etapus nuo donorystės, surinkimo, ištyrimo, perdirbimo ir laikymo iki paskirstymo.

Siekdama padėti įgyvendinti šį pagrindinį teisės aktą, Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su ES nacionalinėmis valdžios institucijomis, pasiūlė ir priėmė šiuos papildomus įgyvendinimo aktus:

Komisijos direktyvose 2009/135/EB, 2011/38/ES, 2014/110/ES ir 2016/1214 aptariami kai kurie kiti specifiniai techniniai reikalavimai.

Svarbu pažymėti, kad ES šalys gali nuspręsti kraujo ir kraujo produktų kokybei ir saugai taikyti griežtesnes taisykles nei nurodytos pirmiau.

Remdamasi 2019 m. paskelbtu ES teisės aktų dėl kraujo, audinių ir ląstelių vertinimu, Komisija 2021 m. pabaigoje planuoja pateikti siūlymą dėl šių teisės aktų peržiūros.

Koordinavimas

Už ES teisės aktų įgyvendinimą atsakingos nacionalinės kompetentingos institucijos. Europos Komisija reguliariai su jomis susitinka, kad palengvintų komunikaciją ir keistųsi geriausia patirtimi ir pasiektų bendrą sutarimą dėl direktyvų įgyvendinimo.

Kompetentingų institucijų atliktais periodiškais tyrimais Komisija remiasi rengdama ataskaitas apie teisės aktų įgyvendinimo padėtį.

ES finansuojama veikla

Europos Komisija, vykdydama ES sveikatos programą, teikia finansavimą iš žmogaus gautų medžiagų srities veiksmams; finansavimas vykdomas daugiausia projektų ar bendrų veiksmų kartu su nacionalinėmis valdžios institucijomis forma. Šios srities finansavimą vykdys ir Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HaDEA).

Veiksmais siekiama remti ES įsipareigojimą dėl saugos ir kokybės, tačiau jie taip pat gali būti naudingi skatinant kitus politikos prioritetus, tokius kaip geresnis iš žmogaus gautų medžiagų prieinamumas ar sveikatos sistemų, kurios remia donorystę ir pasiūlą, veiksmingumas. Keletas naujausių pavyzdžių: