Αίμα, ιστοί και όργανα

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Αίμα

Η δωρεά ανθρώπινου αίματος και πλάσματος βρίσκονται στη βάση πολλών σημαντικών θεραπευτικών αγωγών οι οποίες συχνά σώζουν ζωές. Το αίμα και τα συστατικά του χρησιμοποιούνται επίσης για χειρουργικές επεμβάσεις ρουτίνας και αγωγές που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής για περισσότερα χρόνια.

Η ΕΕ μεριμνά για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του αίματος και των συστατικών του, μεταξύ άλλων, με την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών και την προστασία των αιμοδοτών και αιμοληπτών.