Alkohol

Projekti

Inovativni projekti za spodbujanje zdravja lahko črpajo sredstva iz programa za zdravje , če izvajajo zdravstveno strategijo EU .

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano od leta 2005 pripravlja in vodi razpise za projekte, dodeljuje nepovratna sredstva, organizira konference in skrbi za odnose s prejemniki sredstev iz zdravstvenega programa.

Novembra 2013 je Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano organizirala delavnico o izmenjavi dobrih praks.