Αλκοόλ

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , το οποίο αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα διαχειρίζεται τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για σχέδια, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις επιχορηγήσεις, τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα για την υγεία.

Για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά σχέδια πρόληψης κατά των εξαρτήσεων, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα διοργάνωσε τον Νοέμβριο του 2013 σχετική ημερίδα εργασίας.

Year of funding Project Title Organisation
2015 STAD in Europe

Stichting Trimbos- Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

2015 ALLCOOL - Raising awareness and action-research on Heavy Episodic Drinking among low income youth and young adults in Southern Europe

Agencia Piaget para o desenvolvimento

2014 Assessment of young people’s exposure to alcohol marketing in audiovisual and online media

Rand Europe

2014 European Information System on Alcohol and Health (EISAH)

WHO - World Health Organization

2013 Eurocare_FY2014(Eurocare_FY2014)
2013 JOINT ACTION ON REDUCING ALCOHOL RELATED HARM(RARHA)
2012 State of play in the use of alcoholic beverage labels to inform consumers about health aspects - Action to prevent and reduce harm from alcohol

GfK Belgium

2012 Eurocare_FY2013(Eurocare_FY2013)
2012 Empowering the Youth Sector with a better overview of evidence-based Alcohol intervention programmes(Let it hAPYN!)
2012 Eyes on Ages - A research on alcohol age limit policies in European Member States. Legislation, enforcement and research
2011 European Council on Alcohol Rehabilitation Research and Education (Eurocare_FY2012)

European Alcohol Policy Alliance

2011 Good practice on brief interventions to address alcohol use disorders in primary health care, workplace health services, emergency care and social services (BISTAIRS)

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - UKE

2010 An overview of the market for alcoholic beverages of potentially particular appeal to minors

Health Action Partnership International (HAPI)

2010 European Alcohol Policy Alliance (Eurocare_FY2011)

European Council on alcohol rehabilitation research and education

2009 European Workplace and Alcohol (EWA)
2009 Strategies towards responsible alcohol consumption for adolescents in Europe(TAKE CARE)

Landschaftsverband Westfalen Lippe

2009 Alcohol Policy - From capacity to Action(4th EAPC)

European Alcohol Policy Alliance

2008 Alcohol Policy Youth Network - Youth Empowerment for a Better Life! (APYN)

Alliance House Foundation

2008 CLUB HEALTH - HEALTHY AND SAFER NIGHTLIFE OF YOUTH(CLUB HEALTH)

Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip" (Institute for Research and Development "Utrip")

2008 Good health into older age (VINTAGE)
2008 Alcohol labelling policies to protect young people(PROTECT)

Centre de Recherche et d'Information des Organisations des Consommateurs

2008 Monitoring Alcohol Commercial Communications in Europe(AMMIE)

Stichting Alcohol Preventie

2007 Sharing good practice in supporting kinship carers to prevent substance related harm to young people(Kinship carers and prevention)

Mentor Foundation UK Limited - Mentor UK

2007 Focus on Alcohol Safe Environment(FASE)

National Foundation for Alcohol Prevention - Stichting Alcohol Preventie - STAP

2007 Standardizing Measurement of Alcohol Related Troubles(SMART)

Institute of Psychiatry and Neurology - IPIN

2006 Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe(Building Capacity)

Institute of Public Health of the Republic of Slovenia

2006 Reducing harm and building capacities for children affected by parental alcohol problems in Europe(ChAPAPs)

Katholische Fachhochschule Nordrhein Westfalen (NW) Abteilung Koeln (University of Applied Sciences)

2006 Healthy Nightlife Toolbox - Effective Interventions for (Youth) Drug Use in Recreational Settings(HNT)

Stichting Trimbos-instituut

2006 Innovation of dietary and activity assessment methods in epidemiological studies and public health(IDAMES)

German Institute of Human Nutrition, Potsdam-Rehbruecke

2006 Development of a dynamic modeling tool to assess health impact of policies(DYNAMO-HIA)

Erasmus Universitair Medisch Centrum

2005 PEER-education-project for young drivers to prevent alcohol and drugs in connection with road use - Drive Clean! -(Peer Drive Clean)

MISTEL/SPI Forschung gGmbh

2005 Physical Activity, Nutrition, Alcohol, Cessation of smoking, Eating out of home And obesity (PANACEA)

Universitair Medisch Centrum Utrecht

2005 Improvement of access to treatment for people with alcohol- and drug-related problems(IATPAD)

Centrum Pre Liecbu Drogovych Zavislosti

2005 To Empower the Community in response to Alcohol Threats(ECAT)

Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD)

2005 Pathways for Health Project on drink driving, binge drinking, health warnings and labeling for alcoholic beverages(PHP)

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen DHS

2005 Implementation of EUDAP Project (European Drug Addiction Prevention trial) at a population level (EUDAP 2)

Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze Servizio di Epidemiologia

2005 PHEPA Project on disseminating brief interventions on alcohol problems Europe wide(PHEPA)

Government of Catalonia (Generalitat de Catalunya)

2005 Community Action on Adolescent and Injury Risk - European situation analysis, strategy plan and community actions(AdRisk)

Kuratorium für Verkehrssicherheit(KfV)

2004 Elisad Internet Gateway: A qualitative resource for European web sites on drugs, alcohol, tobacco and other addiction(-)

TOXIBASE - Réseau National d'Information et de Documentation

2004 Enforcement of national Laws and Self-regulation on advertising and marketing of Alcohol(ELSA)

Stichting Alcoholpreventie - STAP

2003 Alcohol Policy Network in the Context of a Larger Europe: Bridging the Gap

Alliance House Foundation