Alkohol

Policy

Alkoholrelaterade skador är ett stort folkhälsoproblem i EU och står för över sju procent av all ohälsa och för tidig död. Även en måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för vissa hjärtproblem, leversjukdomar och cancerformer. Den som dricker ofta och mycket riskerar att bli alkoholist.

Under graviditeten eller när man kör bil bör man inte dricka någon alkohol alls. Unga människor löper särskilt stor risk att drabbas av alkoholens kortsiktiga effekter, som olyckor och misshandel. Alkohol ligger bakom cirka 25 procent av alla dödsfall bland män i åldern 15–29 år.

EU:s alkoholstrategi

Samordning i EU

Andra initiativ