Alkohol

Politika

Posledice uživanja alkohola so eden glavnih javnozdravstvenih problemov v EU in vzrok več kot 7 % vseh bolezni in prezgodnjih smrti. Tudi ob zmernem uživanju alkohola se dolgoročno poveča tveganje za bolezni srca in jeter ter rakava obolenja, pogosto uživanje velikih količin pa vodi v odvisnost.

Za nosečnice in voznike je lahko nevarna že najmanjša količina. Kratkoročne posledice pijanosti, denimo nesreče in nasilnost, so usodne zlasti pri mladih, saj je kar 25 % smrtnih primerov pri mladih moških v starosti od 15 do 29 let povezanih z uživanjem alkohola.

Strategija EU o alkoholu

Usklajevanje na ravni EU

Podpora