Alkohol

Politika

Alkohol spôsobuje závažné zdravotné problémy. V EÚ je zodpovedný za viac ako 7 % zdravotných problémov a predčasných úmrtí. Aj uvážlivá konzumácia zvyšuje dlhodobé riziko výskytu určitých srdcových chorôb, poškodení pečene a rakoviny. Časté pitie väčšieho množstva alkoholických nápojov zas môže viesť k závislosti.

Aj minimálne množstvo alkoholu môže byť nebezpečné pre ľudí za volantom a tehotné ženy. Najväčšiemu riziku krátkodobých účinkov alkoholu (vrátane rôznych úrazov, nehôd a prejavov násilia) sú vystavení mladí ľudia. Alkohol zohráva svoju úlohu v 25 % úmrtí mužov vo veku od 15 do 29 rokov.

Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu

  • Cieľom stratégie EÚ je pomôcť národným vládam a iným zainteresovaným stranám pri koordinácii ich činností zameraných na zníženie škôd súvisiacich s požívaním alkoholu.
  • Vykonávanie tejto stratégie bolo posúdené v roku 2009 a 2013.
  • Informačný systém EÚ o otázkach alkoholu a zdravia (EUSAH) monitoruje trendy a vývoj v oblasti konzumácie alkoholu a škôd súvisiacich s jeho požívaním. Fungovanie systému EUSAH je zabezpečené prostredníctvom spolupráce medzi Európskou komisiou (EK) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci programov EÚ v oblasti verejného zdravia. Profily krajín, ktoré sa pravidelne vydávajú v rámci spolupráce medzi EK a WHO, poskytujú prehľad situácie v oblasti konzumácie alkoholu a zdravia v jednotlivých členských štátoch.

Koordinácia na úrovni EÚ

Propagácia a podpora