Alkohol

Polityka UE

Szkodliwe skutki spożywania alkoholu, które stanowią jeden z głównych problemów zdrowia publicznego w UE, są przyczyną ponad 7 proc. wszystkich zachorowań i przedwczesnych zgonów. Spożywany nawet w umiarkowanych ilościach alkohol zwiększa długofalowe ryzyko wystąpienia wad serca, chorób wątroby i nowotworów, a częste spożywanie go w dużych ilościach może prowadzić do nałogu.

Każda ilość alkoholu może być niebezpieczna dla kobiet w ciąży i osób zasiadających za kierownicą. Młodzież jest szczególnie narażona na krótkotrwałe skutki nadużywania alkoholu, do których należą m.in. wypadki i akty przemocy. Alkohol jest przyczyną około 25 proc. wszystkich zgonów mężczyzn w wieku od 15 do 29 lat.

Strategia UE dotycząca alkoholu

Koordynacja na poziomie UE

Działania promujące i wsparcie