Alcohol

Beleid

Alcohol is een groot probleem voor de volksgezondheid in de EU: 7% van alle gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen hangt samen met het gebruik van alcohol. Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt op lange termijn de kans op bepaalde hartaandoeningen, leverziekten en kanker. Regelmatig gebruik van grotere hoeveelheden alcohol is verslavend.

In het verkeer en tijdens de zwangerschap is elke hoeveelheid alcohol gevaarlijk. Jongeren vormen met name een risicogroep voor de kortetermijngevolgen van dronkenschap, zoals ongelukken en geweld. Onder jonge mannen tussen 15 en 29 jaar heeft 25% van alle sterfgevallen te maken met alcohol.

Alcoholstrategie van de EU

Coördinatie op EU-niveau

Promotie en steun