Alkoholi

EU:n toimet

Alkoholiin liittyvät haitat ovat EU:ssa merkittävä rasite kansanterveydelle. Ne ovat syynä yli 7 prosenttiin kaikista terveysongelmista ja ennenaikaisista kuolemantapauksista. Alkoholin kohtuukäyttökin lisää pitkällä aikavälillä sydän- ja maksasairauksien sekä erilaisten syöpien riskiä, ja runsas säännöllinen käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta.

Jo pienet alkoholimäärät voivat olla vaarallisia esimerkiksi raskausaikana tai liikenteessä. Erityisesti nuoret altistuvat humalatilan lyhytaikaisille vaikutuksille ja saattavat joutuvat helposti onnettomuuksiin tai väkivallan kohteeksi. Alkoholi on osallisena noin 25 prosentissa kaikista 15–29-vuotiaiden miesten kuolemantapauksista.

EU:n alkoholistrategia

EU-tason koordinointi

Tukitoimet