Alkohol

Politik

Alkoholrelaterede skader er et alvorligt folkesundhedsproblem i EU og årsag til mere end 7 % af alle tilfælde af sygdom og for tidlig død. Selv et moderat alkoholforbrug øger på længere sigt risikoen for hjertelidelser samt lever- og kræftsygdomme, og et jævnligt forbrug af større mængder kan føre til afhængighed.

Enhver mængde alkohol kan være farlig, hvis man er gravid eller kører bil. Unge er særligt udsatte for korttidseffekterne af beruselse, herunder ulykker og vold, og alkoholrelaterede dødsfald tegner sig for ca. 25 % af alle dødsfald blandt unge mænd mellem 15 og 29 år.

EU's alkoholstrategi

  • EU's alkoholstrategi har til formål at hjælpe nationale regeringer og andre berørte parter med at koordinere deres indsats for at mindske alkoholrelaterede skader i EU.
  • Gennemførelsen af strategien blev vurderet i 2009 og 2013.
  • EU's informationssystem for alkohol og sundhed (EUSAH) overvåger tendenserne og udviklingen inden for alkoholforbrug og alkoholrelaterede skader i EU. EUSAH drives i samarbejde mellem Europa-Kommissionen og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) inden for rammerne af EU's folkesundhedsprogrammer. Landeprofilerne, der udarbejdes jævnligt inden for rammerne af samarbejdet mellem Europa-Kommissione og WHO, giver et overblik over situationen i de enkelte medlemslande, for så vidt angår alkohol og sundhed.

Koordinering på EU-plan

Opbakning og støtte