Алкохол

Гарантиране на здравната сигурност

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Вредите, свързани с употребата на алкохол, са сериозен проблем в областта на общественото здраве в ЕС, като на тях се дължат над 7% от всички случаи на лошо здраве и преждевременна смърт. Дори умерената употреба на алкохол увеличава риска в дългосрочен план от развиване на определени сърдечни заболявания, болести на черния дроб и различни видове рак, а честата консумация на големи количества може да доведе до алкохолна зависимост.

Всякакво количество алкохол може да е опасно по време на бременност или при шофиране. Младите хора са особено уязвими от краткосрочните ефекти на нетрезвото състояние, включително злополуки и насилие, като смъртните случаи, свързани с употребата на алкохол, са около 25 % от всички смъртни случаи сред младите мъже на възраст между 15 и 29 г.

Стратегия на ЕС относно алкохола

Координация на равнище ЕС

Насърчаване и подкрепа