Alcool

Prezentare generală

Efectele nocive ale alcoolului reprezintă o problemă de sănătate publică majoră în UE, aflându-se la originea a peste 7 % din totalul problemelor de sănătate și al deceselor premature. Chiar și consumul moderat de alcool crește riscul de îmbolnăvire pe termen lung (boli cardiace și hepatice, cancer), iar consumul frecvent în cantități mari poate duce la dependență.

Țărilor UE le revine responsabilitatea principală pentru politica lor națională în domeniu. Punerea în aplicare a strategiei UE în materie de alcool din 2006 menită să le ajute în reducerea efectelor nocive ale consumului de alcool a fost evaluată în 2009 și în 2013.

În UE, tendințele și evoluțiile în ceea ce privește consumul de alcool și efectele nocive ale acestuia sunt monitorizate prin Sistemul de informații european privind sănătatea și consumul de alcool (EUSAH). EUSAH este administrat în cooperare de Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în cadrul programelor UE în domeniul sănătății publice. Profilurile de țară, elaborate periodic în cadrul cooperării CE-OMS, oferă o privire de ansamblu asupra situației privind alcoolul și sănătatea din statele membre.

Coordonarea la nivelul UE

Comitetul pentru politicile și acțiunile naționale referitoare la consumul de alcool (CNAPA) joacă un rol important în facilitarea cooperării și coordonării între țările UE și contribuie la dezvoltarea de noi politici.

Comitetul pentru politicile și acțiunile naționale referitoare la consumul de alcool (CNAPA)

Comitetul este alcătuit din delegați naționali desemnați de statele membre și se întrunește de două ori pe an la Luxemburg. Obiectivele sale principale sunt schimbul de bune practici și obținerea unui consens cât mai larg și a unei convergențe în materie de politici naționale privind consumul de alcool în cadrul UE.

Forumul UE privind sănătatea și consumul de alcool

Forumul european privind sănătatea și consumul de alcool (EAHF) este o platformă în cadrul căreia entitățile active la nivel european pot compara diverse abordări și pot găsi soluții pentru a combate consumul de alcool în cantități nocive.

Promovare și sprijin

Programul de sănătate publică al Comisiei finanțează proiecte și alte inițiative care abordează efectele nocive ale alcoolului. Acțiunea comună privind reducerea efectelor nocive ale alcoolului (JA RARHA) s-a derulat pe o durată de 3 ani (2014-2016), scopul său fiind de a sprijini țările UE în vederea reducerii efectelor nocive ale alcoolului (site).