Alkoholi

Yleistä

Alkoholiin liittyvät haitat ovat EU:ssa merkittävä rasite kansanterveydelle. Ne ovat syynä yli 7 prosenttiin kaikista terveysongelmista ja ennenaikaisista kuolemantapauksista. Alkoholin kohtuukäyttökin lisää pitkällä aikavälillä sydän- ja maksasairauksien sekä erilaisten syöpien riskiä, ja runsas säännöllinen käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta.

EU-mailla on päävastuu kansallisesta alkoholipolitiikasta. EU-maiden tueksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä laadittiin vuonna 2006 EU:n alkoholistrategia. Strategian täytäntöönpanoa on arvioitu kahteen otteeseen (EU:n alkoholistrategian arviointi 2009, EU:n alkoholistrategian arviointi 2013).

Alkoholinkäytön ja sen aiheuttamien haittojen kehityksen seuraamista varten on perustettu EU:n alkoholi- ja terveystietojärjestelmä (EUSAH). Sitä ylläpitävät yhteistyössä Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestö (WHO) EU:n terveysalan toimintaohjelman puitteissa. EU ja WHO laativat säännöllisesti myös maakohtaisia katsauksia EU-maiden tilanteesta.

EU-tason koordinointi

Kansallista alkoholipolitiikkaa ja alkoholihaittojen ehkäisytoimia käsittelevä komitea (CNAPA) tukee EU-maiden välistä yhteistyötä ja koordinointia sekä edistää alan politiikan kehittämistä.

Kansallista alkoholipolitiikkaa käsittelevä komitea (CNAPA)

CNAPA-komitean jäseninä on EU-maiden edustajia, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Luxemburgissa. Komitean tärkeimpinä tavoitteina on levittää hyviä käytäntöjä ja yhtenäistää EU-maiden alkoholipolitiikkaa.

EU:n alkoholi- ja terveysfoorumi

EU:n alkoholi- ja terveysfoorumin (EAHF) puitteissa EU-tason toimijat voivat vertailla ja toteuttaa toimia, joilla pyritään vähentämään liiallista alkoholinkäyttöä.

Tukitoimet

Komission terveysalan toimintaohjelmasta rahoitetaan alkoholihaittojen torjuntaan liittyviä hankkeita ja aloitteita. Esimerkiksi vuosina 2014–2016 toteutettiin yhteinen toimi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi (RARHA), jolla tuettiin EU-maita alkoholihaittojen ehkäisyssä.