Alkohol

Politika

Škody související s konzumací alkoholu jsou v EU předmětem velkých obav a jsou příčinou více než 7 % všech nemocí a předčasných úmrtí. I umírněná spotřeba alkoholu zvyšuje v dlouhodobém horizontu riziko onemocnění srdce a jater a vzniku rakoviny a častá konzumace vysokého množství může vést k závislosti.

Alkohol v jakémkoli množství může být nebezpečný v těhotenství a za volantem. Zvláště mladí lidé jsou ohroženi krátkodobými účinky opilosti, kvůli kterým dochází k nehodám a násilnostem. Úmrtí související s alkoholem představují zhruba 25 % všech úmrtí mladých mezi 15 a 29 lety.

Strategie EU týkající se problematiky alkoholu

Koordinace na úrovni EU

Podpora a šíření