Alkohol

Forum EU o alkoholu in zdravju

Forum EU o alkoholu in zdravju omogoča organom na ravni EU razprave, primerjavo pristopov in ukrepanje v zvezi s prekomernim uživanjem alkohola.

Članstvo

Organizacije, ki se želijo včlaniti v forum EU o alkoholu in zdravju, morajo izpolnjevati nekatere pogoje in se zavezati, da bodo izvedle vsaj en ukrep.

Več o forumu 

Delovne skupine

Delovna skupina za upravljanje

Naloga delovne skupine za upravljanje  je proučitev in razprava o upravljanju foruma ter poročanje članom foruma o zavezah.