Alcool

Forumul UE privind sănătatea și consumul de alcool

Forumul UE privind sănătatea și consumul de alcool reprezintă o platformă în cadrul căreia diverse organisme active la nivel european pot purta discuții, compara metode și acționa împreună pentru a reduce efectele nocive ale consumului de alcool.

Membri

Pentru a deveni membre ale Forumului UE privind sănătatea și consumul de alcool, organizațiile trebuie să îndeplinească anumite criterii și să-și asume cel puțin un angajament de acțiune.

Detalii despre Forum 

Grupuri de lucru

Grupul de lucru pentru guvernanță

Rolul Grupului de lucru pentru guvernanță  este de a analiza guvernanța Forumului și de a-i informa pe membrii acestuia cu privire la evoluția angajamentelor.