Alcohol

EU-forum Alcohol en gezondheid

Het EU-forum Alcohol en gezondheid is een platform waar instanties die op Europees niveau werken kunnen debatteren, hun aanpak kunnen vergelijken en maatregelen kunnen nemen om alcoholgerelateerde schade te beperken.

Lidmaatschap

Organisaties die lid willen worden van het Europees forum Alcohol en gezondheid moeten voldoen aan bepaalde eisen en toezeggen een of meer specifieke maatregelen te treffen.

Meer informatie over het forum 

Werkgroepen

  • Taskforce Jeugd en alcohol  - wil goede werkwijzen ontwikkelen voor de aanpak van alcoholgebruik door minderjarigen en rijden onder invloed, jongeren voorlichten en mondiger maken, verantwoord verkoop- en schenkgedrag stimuleren, en jongeren beschermen tegen de gevolgen van alcoholmisbruik door anderen.
  • Taskforce Marketing en communicatie  - onderzoekt initiatieven voor de regulering en praktijk van de marketing van alcoholhoudende dranken.
  • Wetenschappelijke groep  - voegt wetenschappelijke inzichten toe aan de werkzaamheden van het forum.

Werkgroep governance

Deze werkgroep  bestudeert en bespreekt het beheer van het forum en informeert de forumleden over de gemaakte afspraken.