Alkoħol

Il-Forum tal-UE dwar l-Alkoħol u s-Saħħa

Il-Forum tal-UE dwar l-Alkoħol u s-Saħħa hu pjattaforma fejn l-entitajiet attivi fil-livell Ewropew jistgħu jiddibattu, iqabblu l-istrateġiji u jaġixxu biex jittrattaw il-ħsara marbuta mal-alkoħol.

Sħubija

Biex isiru membri tal-Forum Ewropew dwar l-Alkoħol u s-Saħħa, l-organizzazzjonijiet għandhom jissodisfaw ċerti rekwiżiti u jieħdu impenn speċifiku wieħed jew aktar ta' azzjoni.

Aktar informazzjoni dwar il-Forum 

Gruppi ta’ ħidma

Grupp ta’ Ħidma dwar il-Governanza

Ir-rwol tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Governanza  hu li jikkunsidra u jiddiskuti t-tmexxija tal-Forum u li jirrapporta l-impenji lill-membri tal-Forum.