Alkohols

ES forums par alkoholu un veselību

Es forums par alkoholu un veselību ir platforma, kur Eiropas līmenī darbojošās organizācijas un uzņēmumi var diskutēt, salīdzināt pieejas un rīkoties, lai mazinātu alkohola nodarīto kaitējumu.

Dalība

Lai kļūtu par ES alkohola un veselības foruma dalībnieku, organizācijām jāizpilda noteiktas prasības un jāuzņemas saistības vienā vai vairākos jautājumos.

Vēl par šo forumu 

Darba grupas

  • Darba grupa jauniešu problēmām ar alkoholu  izstrādā paraugmetodes, kā cīnīties pret mazgadīgo dzeršanu, transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, izglītot jauniešus un dot viņiem iespējas, veicināt atbildību tirdzniecības un apkalpošanas sfērā un aizsargāt jauniešus pret sekām, kas rodas, citiem cilvēkiem pārmērīgi lietojot alkoholu.
  • Darba grupa tirgvedības jautājumos  izskata iniciatīvas, kas saistītas ar alkoholisko dzērienu tirdzniecības regulēšanu un praksi.
  • Zinātniskā darba grupa  sniedz zinātniskus padomus forumam.

Foruma vadības darba grupa

Foruma vadības darba grupa  spriež par foruma vadību un ziņo foruma dalībniekiem par saistībām.