Alkohol

Európai Alkohol- és Egészségügyi Fórum

Az Európai Alkohol- és Egészségügyi Fórum (EAHF) berkein belül az e területen tevékenykedő európai szervezetek véleményt cserélhetnek egymással, összehasonlíthatják módszertani szemléletüket, és közösen felléphetnek az alkoholfogyasztással összefüggő ártalmak kezelése érdekében.

Tagság

Ahhoz, hogy egy szervezet felvételt nyerjen az Európai Alkohol- és Egészségügyi Fórum tagjai közé, bizonyos feltételeknek meg kell felelnie, és legalább egy konkrét vállalást kell tennie.

További információk a Fórumról 

Munkacsoportok

  • Az alkohol fiatalokat érintő aspektusaival foglalkozó munkacsoport  irányadó gyakorlati koncepciókat dolgoz ki a fiatalkori alkoholfogyasztás és az ittas vezetés visszaszorítása, a fiatalok felvilágosítása és felelősségérzetének növelése, a felelősségteljes értékesítés és kiszolgálás előmozdítása, valamint a más személyek túlzott alkoholfogyasztása miatti következmények kivédése érdekében.
  •  A marketingkommunikációval foglalkozó munkacsoport  a szeszes italok marketingjét és az ezzel kapcsolatos szabályozást érintő kezdeményezéseket vizsgálja.
  • A tudományos csoport  a Fórum munkájához tudományos iránymutatásokkal járul hozzá.

Az irányító munkacsoport

Az irányító munkacsoport  a Fórum irányításával kapcsolatos kérdéseket gondolja végig és vitatja meg, valamint beszámol a különböző kötelezettségvállalásokról a Fórum tagságának.