Alkohol

Evropské fórum o alkoholu a zdraví

Evropské fórum o alkoholu a zdraví je platforma, kde mohou subjekty činné na evropské úrovni diskutovat a srovnávat svůj přístup a opatření v zájmu snížení škod souvisejících s alkoholem ve společnosti.

Členství

Aby se mohla organizace stát členem Evropského fóra o alkoholu a zdraví, musí splňovat určitá kritéria a přijmout minimálně jeden konkrétní závazek.

Více informací o fóru 

Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro organizaci správy

Úkolem Pracovní skupiny pro organizaci správy  je uvažovat a diskutovat o správě fóra a informovat členy fóra o závazcích.