About

O tejto webovej lokalite

Toto je webová lokalita riaditeľstva Európskej komisie pre verejné zdravie a hodnotenie rizika.

Nájdete tu informácie o politikách a rozhodnutiach prijatých na európskej, národnej a medzinárodnej úrovni. Ich cieľom je ochrana zdravia Európanov prostredníctvom vytvárania možností pre zdravé rozhodnutia a zdravší životný štýl.

Odborníci v oblasti zdravia tu nájdu odkazy na databázy štatistík verejného zdravia.

Stratégia EÚ v oblasti zdravia sa týka všetkých relevantných oblastí politiky EÚ a dopĺňa ju viacročný program v oblasti zdravia.

Právne upozornenie

Komisia je zodpovedná len za tie informácie na tejto stránke, ktoré poskytla sama. Podrobnejšie informácie, ako aj informácie o našej politike v oblasti ochrany údajov nájdete v právnom upozornení pre webové lokality EÚ.

Máte ďalšie otázky?

Jazyková politika

Domovská stránka vám poskytuje priamy prístup k tematickým stránkam v 22 úradných jazykoch.

Jazyk tematickej stránky si môžete zvoliť v hornej časti obrazovky. Tento jazyk zostáva rovnaký, pokiaľ neopustíte túto stránku alebo ho nezmeníte.

Niektoré informácie – dôležité dokumenty, tlačové správy, podujatia, publikácie atď. sú dostupné len v anglickom jazyku alebo len v pôvodnom jazyku.