About

Par šo vietni

Šī ir Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības un riska novērtējuma direktorāta tīmekļa vietne.

Šeit ir informācija par politiku un lēmumiem, kas pieņemti Eiropas, valstu un starptautiskā līmenī, lai aizsargātu eiropiešu veselību, palīdzot viņiem pieņemt lēmumus, kas veicina veselību, un dzīvot veselīgāk.

Veselības speciālistiem vietne piedāvā saites uz sabiedrības veselības statistikas datubāzēm.

ES veselības aizsardzības stratēģija aptver visas attiecīgās ES politikas jomas, un to finansē no daudzgadu veselības aizsardzības programmas.

Juridisks paziņojums

Komisija ir atbildīga tikai par to šīs vietnes informāciju, kuru tā pati ir sagatavojusi. Vēl par šo un mūsu datu aizsardzības politiku lasiet juridiskajā paziņojumā par ES tīmekļa vietnēm.

Jums ir citi jautājumi?

Valodu politika

No sākumlapas var atvērt tematiskās lapas, kas sagatavotas 22 ES oficiālajās valodās.

Kad tematiskā lapa atvērta, izvēlieties valodu ekrāna augšpusē. Tā varēsiet pārlūkot vietni šajā valodā, ja vien to nenomainīsiet.

Daļa informācijas — svarīgākie dokumenti, paziņojumi presei, pasākumu paziņojumi, publikācijas utt. — ir tikai angliski vai tās oriģināla valodā.