About

O těchto stránkách

Toto jsou internetové stránky Ředitelství pro veřejné zdraví a hodnocení rizik Evropské komise.

Najdete zde informace o politice a rozhodnutích přijatých na státní, evropské i mezinárodní úrovni, jejichž cílem je chránit zdraví Evropanů.

Odborníci z oblasti zdravotnictví zde naleznou odkazy na databáze statistik týkajících se veřejného zdraví.

Evropská strategie v oblasti zdraví se týká všech relevantních oblastí politiky EU a opírá se o víceletý program veřejného zdraví.

Právní upozornění

Evropská komise zodpovídá pouze za ty sekce stránek, které sama připravila. Další informace mimo jiné i o politice ochrany údajů najdete na stránce s právním upozorněním pro portál Europa.

Máte nějaké další otázky?

Jazyková politika

Z úvodní stránky máte přístup na tematické stránky dostupné ve 22 úředních jazycích EU.

Na tématické stránce si můžete v horní části zvolit jazyk. Toto nastavení zůstane stejné, dokud nepřejdete na stránku v jiném jazyce nebo dokud ho sami nezměníte.

Některé informace (např. důležité dokumenty, tiskové zprávy, informace o akcích, publikace apod.) jsou dostupné pouze v angličtině nebo v jazyce, ve kterém byly zveřejněny.