За този сайт

Оценка на риска

Здравето в обществото

Endocrine disruptors

Biocides

За този сайт

Това е уебсайтът на Дирекцията за обществено здраве и оценка на риска на Европейската комисия.

Той предлага информация за политиките и решенията на европейско, национално и международно равнище, с които се защитава здравето на европейците, като им се дава възможност да избират и водят по-здравословен начин на живот.

Здравните специалисти могат да намерят връзки към статистически бази данни за общественото здраве.

Здравната стратегия на ЕС обхваща всички свързани със здравето области на политиката на ЕС и нейното изпълнение е подкрепено с многогодишна здравна програма.

Правна информация

Комисията носи отговорност само за изготвената от нея информация на този сайт. За повече информация по този въпрос и за нашата политика за защита на данните вижте правната информация за уебсайтовете на ЕС.

Имате още въпроси?

Езикова политика

Началната страница ви дава достъп до тематични страници на 22 официални езика на ЕС.

На всяка тематична страница можете да изберете език в горната част на страницата. Докато сте на сайта, езикът остава непроменен, освен ако не го смените.

Част от информацията — основни документи, съобщения за медиите, публикации и др. — е налична само на английски или на езика, на който е съставен съответният документ.