Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2020) 04301
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.RO)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S RO 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Regulamentele Consiliului Suedez al Agriculturii privind autorizațiile agricole și circulația animalelor acvatice


6. md.prodConc_missing
Animale acvatice și produse obținute din acestea


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Regulamentul vizează un domeniu pentru care există acte juridice ale UE;

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor


8. md.mainContent_missing
Propunerea include norme privind:
- cerințele referitoare la autorizațiile agricole și
- cerințele privind circulația, importul și, respectiv, exportul

Normele privind autorizațiile de mediu sunt norme naționale care pot fi considerate drept o reglementare a metodelor de producție. În cadrul legislației naționale suedeze, aspectele de mediu și de conservare a naturii sunt legate de aspectele de control al bolilor prin condițiile privind autorizațiile agricole.

Normele privind circulația dintr-o altă țară membră a UE sau dintr-o țară din afara UE sunt norme naționale care pot fi adoptate după intrarea în vigoare, la 21 aprilie 2021, a noii legislații a UE privind sănătatea animală, pentru menținerea unei bune situații a sănătății animale.

Reglementarea prevede că o persoană care dorește să aducă în Suedia specii de animale acvatice sensibile la bolile VPC, NPI sau boala bacteriană a rinichiului trebuie să se asigure că peștii îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentele regulamente. Aceste condiții corespund în mare măsură cerințelor stabilite în prezent.


9. md.briefGrounds_missing
Normele privind autorizațiile agricole au ca scop îmbunătățirea condițiilor pentru populațiile valoroase, dar permit, de asemenea, ca zonele, care anterior nu erau considerate adecvate, să fie considerate adecvate pentru desfășurarea activităților de acvacultură ca urmare a măsurilor pe care unitățile le iau pentru a contracara evaziunea și strategiile în caz de evaziune.

Normele privind circulația vizează menținerea unei bune sănătăți a animalelor în Suedia, prevenind introducerea și răspândirea bolilor atât la animalele acvatice de crescătorie, cât și la cele sălbatice, precum și la peștii ornamentali și la animalele zoologice acvatice.


10. md.basicTexts_missing
Nu există text(e) de bază disponibil(e)


11. md.invEmergProc_missing
Nu


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nu


14. md.fiscMeas_missing
Nu


15. md.impactAssessm_missing
Da


16. TBT- och SPS-aspekter
Aspect TBT

Nu - proiectul nu are impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspect SPS

Da

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan