Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2020) 04301
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.MT)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S MT 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Ir-Regolamenti tal-Bord Żvediż tal-Agrikoltura dwar il-permessi għat-trobbija u l-movimenti ta’ annimali akkwatiċi


6. md.prodConc_missing
Annimali akkwatiċi u l-prodotti tagħhom


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Ir-regolament jikkonċerna qasam li għalih hemm atti legali tal-UE;

ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali


8. md.mainContent_missing
Il-proposta tinkludi regoli dwar:
- ir-rekwiżiti għal permessi għat-trobbija u
- ir-rekwiżiti fir-rigward tal-moviment, id-dħul u l-esportazzjoni rispettivament

Ir-regoli dwar il-permessi għat-trobbija huma regoli nazzjonali li jistgħu jitqiesu bħala r-regolament tal-metodi ta’ produzzjoni. L-Iżvezja għandha leġiżlazzjoni nazzjonali fejn l-aspetti ambjentali u tal-konservazzjoni tan-natura huma marbuta ma’ aspetti dwar il-kontroll tal-mard permezz ta’ kundizzjonijiet għall-permessi għat-trobbija.

Ir-regoli dwar il-moviment minn pajjiż ieħor tal-UE jew minn pajjiż barra mill-UE huma regoli nazzjonali li, meta tiġi introdotta l-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali fil-21 ta’ April 2021, aħna permessi li jkollna sabiex inżommu s-sitwazzjoni tajba li għandna tas-saħħa tal-annimali.

Ir-regolament ifisser li kull min jixtieq iġib speċi ta’ annimali akkwatiċi suxxettibbli għall-mard tal-SVC, IPN jew BKD fl-Iżvezja għandu jiżgura li l-ħut jissodisfa l-kundizzjonijiet fir-Regolamenti. Dawn il-kundizzjonijiet fil-biċċa l-kbira jikkorrispondu mar-rekwiżiti stabbiliti llum.


9. md.briefGrounds_missing
Ir-regoli dwar il-permessi għat-trobbija għandhom l-għan li jtejbu l-kundizzjonijiet għall-popolazzjonijiet ta’ valur, iżda jippermettu wkoll li żoni li qabel ma kinux meqjusa xierqa biex jiġu meqjusa xierqa għat-twettiq ta’ attivitajiet tal-akkwakultura minħabba l-miżuri li jieħu l-istabbiliment kontra l-ħrib u l-istrateġiji f’każ ta’ ħarba.

Ir-regoli dwar il-moviment għandhom l-għan li jżommu s-saħħa tal-annimali tajba fl-Iżvezja billi jipprevjenu l-introduzzjoni u t-tixrid ta’ mard kemm fl-annimali akkwatiċi mrobbija kif ukoll dawk selvaġġi, kif ukoll fil-ħut ornamentali u fl-annimali taż-żu akkwatiċi.


10. md.basicTexts_missing
Ma jeżisti ebda test bażiku.


11. md.invEmergProc_missing
Le


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Le


14. md.fiscMeas_missing
Le


15. md.impactAssessm_missing
Iva


16. TBT- och SPS-aspekter
Aspett OTK

Le - il-proġett m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Iva

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan