>

Postup 2015/1535 a Vy

Oznamovací postup podľa smernice 2015/1535 je nástroj, ktorý je vám k dispozícii.

Existujú rozličné komunikačné nástroje, ktoré vám môžu pomôcť, aby ste sa mohli zúčastniť na oznamovacom procese podľa smernice 2015/1535, aby ste boli lepšie informovaní a aby ste mohli vysloviť svoje stanovisko k novým oznámeniam.