Detalhe da notificação

Regulamento que aprova as regras do jogo póquer não bancado na variante “omaha” online.

Número de notificação: 2015/452/P (Portugal)
Data de receção: 05/08/2015
Fim do período de statu quo : 06/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pt
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2015) 02515
dyrektywa 98/34/WE
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2015/0452/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502515.PL)

1. Linha de informação estruturada
MSG 002 IND 2015 0452 P PL 05-08-2015 P NOTIF2. Estado-Membro
P


3. Departamento responsável
Ministério da Economia
Instituto Portugues da Qualidade
Rua António Giao, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not9834@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Departamento de origem
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto do Turismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
Site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificação
2015/0452/P - H10


5. Título
Rozporządzenie w sprawie zatwierdzenia zasad gry w pokera w wariancie "Omaha" rozgrywanej bez udziału przedsiębiorstwa hazardowego i urządzanej za pośrednictwem internetu.


6. Produtos abrangidos
Rozgrywana zdalnie za pośrednictwem środków elektronicznych, komputerowych, telematycznych i interaktywnych lub innych środków gra losowa o nazwie poker w wariancie "Omaha" rozgrywana bez udziału przedsiębiorstwa hazardowego i określana w skrócie jako urządzana za pośrednictwem internetu.


7. Notificação ao abrigo de outro ato comunitário
-


8. Conteúdo principal
Niniejsze rozporządzenie ma na celu określenie i zdefiniowanie podstawowych zasad gry w rozgrywaną zdalnie za pośrednictwem środków elektronicznych, komputerowych, telematycznych i interaktywnych lub innych środków grę losową o nazwie poker w wariancie "Omaha", rozgrywaną bez udziału przedsiębiorstwa hazardowego i określaną w skrócie jako urządzaną za pośrednictwem internetu.


9. Fundamentação sucinta
Niniejsze rozporządzenie służy wdrożeniu art. 5 ust. 3 Systemu prawnego dotyczącego zakładów i gier hazardowych urządzanych za pośrednictwem internetu (RJO), który został zatwierdzony na podstawie dekretu z mocą ustawy nr 66/2015 z dnia 29 kwietnia, zgodnie z którym zasady odnoszące się do gier losowych urządzanych w internecie określane są w rozporządzeniu.


10. Documentos de referência - Textos de base
Odniesienia do tekstów podstawowych: Dekret z mocą ustawy nr 66/2015 z dnia 29 kwietnia, zatwierdzający System prawny dotyczący zakładów i gier hazardowych urządzanych za pośrednictwem internetu (RJO).
Wyżej wymieniony tekst podstawowy został zgłoszony Komisji z notyfikacją 2014/0431/P.
Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszej notyfikacji: 2014/0431/P


11. Recurso ao procedimento de urgência
Nie


12. Fundamentação da urgência
-


13. Confidencialidade
Nie


14. Medidas fiscais
Nie


15. Avaliação de impacto
-


16. Aspetos OTC e MSF
Aspekty TBT

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.
**********
Komisji Europejskiej

Punkt kontaktowy Dyrektywa 98/34
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contribuições de partes interessadas

O sítio Web TRIS permite que qualquer pessoa ou organização partilhe facilmente o seu ponto de vista sobre uma determinada notificação.


Devido ao final do período de "statu quo", neste momento não aceitamos mais contribuições relativas a esta notificação através do sítio Web.


Não foram encontradas contribuições relativas a esta notificação