Detalhe da notificação

Regulamento que aprova as regras do jogo póquer não bancado na variante “omaha” online.

Número de notificação: 2015/452/P (Portugal)
Data de receção: 05/08/2015
Fim do período de statu quo : 06/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pt
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2015) 02515
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2015/0452/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502515.FI)

1. Linha de informação estruturada
MSG 002 IND 2015 0452 P FI 05-08-2015 P NOTIF2. Estado-Membro
P


3. Departamento responsável
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not9834@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Departamento de origem
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto do Turismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
Site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificação
2015/0452/P - H10


5. Título
Määräys verkossa toteutettavan pelaajien välisen Omaha-pokerin pelisääntöjen hyväksymisestä.


6. Produtos abrangidos
Pelaajien välisenä Omaha-pokerina tunnettu onnen- tai uhkapeli, joka toteutetaan etäpalveluna sähköisten, tietoteknisten, telemaattisten tai interaktiivisten tai muiden vastaavien välineiden avulla, eli lyhyesti sanottuna verkkopelinä.


7. Notificação ao abrigo de outro ato comunitário
-


8. Conteúdo principal
Määräyksen tarkoituksena on kuvailla ja määritellä täytäntöönpanoa ja käytäntöä koskevat perussäännökset pelaajien välisenä Omaha-pokerina tunnetulle onnen- tai uhkapelille, joka toteutetaan etäpalveluna sähköisten, tietoteknisten, telemaattisten tai interaktiivisten tai muiden vastaavien välineiden avulla, eli lyhyesti sanottuna verkkopelinä.


9. Fundamentação sucinta
Tämän määräyksen tarkoituksena on panna täytäntöön verkossa tapahtuvaa uhkapelaamista ja vedonlyöntiä koskevan oikeusjärjestelmän (RJO), joka on hyväksytty 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetulla lain tasoisella asetuksella nro 66/2015, 5 pykälän 3 momentti, jonka nojalla verkossa tapahtuvaa onnen- tai uhkapelaamista koskevat täytäntöönpanosäännökset säädetään määräyksellä.


10. Documentos de referência - Textos de base
Viittaukset perusteksteihin: Lain tasoinen asetus nro 66/2015, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, verkossa tapahtuvaa uhkapelaamista ja vedonlyöntiä koskevan oikeusjärjestelmän (RJO) hyväksymisestä.
Mainittu perusteksti on lähetetty komissiolle ilmoituksen 2014/0431/P yhteydessä.
Perustekstit on lähetetty aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2014/0431/P


11. Recurso ao procedimento de urgência
Ei


12. Fundamentação da urgência
-


13. Confidencialidade
Ei


14. Medidas fiscais
Ei


15. Avaliação de impacto
-


16. Aspetos OTC e MSF
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohdat

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.
**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin 98/34
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contribuições de partes interessadas

O sítio Web TRIS permite que qualquer pessoa ou organização partilhe facilmente o seu ponto de vista sobre uma determinada notificação.


Devido ao final do período de "statu quo", neste momento não aceitamos mais contribuições relativas a esta notificação através do sítio Web.


Não foram encontradas contribuições relativas a esta notificação