Detalhe da notificação

Regulamento que aprova as regras do jogo em máquinas online.

Número de notificação: 2015/450/P (Portugal)
Data de receção: 05/08/2015
Fim do período de statu quo : 06/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pt
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 02509
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0450/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502509.SK)

1. Linha de informação estruturada
MSG 002 IND 2015 0450 P SK 05-08-2015 P NOTIF2. Estado-Membro
P


3. Departamento responsável
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not9834@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Departamento de origem
Secretaria de Estado do Turismo
Instituto doTurismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa
Telefone: + 351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
e-mail: sij.expediente@turismodeportugal.pt
Site: www.turismodeportugal.pt


4. Número de notificação
2015/0450/P - H10


5. Título
Nariadenie, ktorým sa schvaľujú pravidlá na on-line hru na hracích automatoch.


6. Produtos abrangidos
Hazardné hry na hracích automatoch vykonávané na diaľku prostredníctvom elektronických, počítačových, telematických a interaktívnych médií alebo iných prostriedkov, skrátene označovaných ako on-line.


7. Notificação ao abrigo de outro ato comunitário
-


8. Conteúdo principal
Cieľom nariadenia je opísať a vymedziť základné pravidlá na hru hazardných hier na hracích automatoch pozostávajúcich z troch alebo viacerých rotačných valcov so symbolmi alebo iným grafickým zobrazením, ktoré sa postupne zastavujú počas hry s objektmi tvoriacimi kombinácie symbolov, keď sa vykonávajú na diaľku prostredníctvom elektronických, počítačových, telematických a interaktívnych médií alebo iných prostriedkov, skrátene označovaných ako on-line.


9. Fundamentação sucinta
Nariadenie má za cieľ uplatňovať ustanovenia bodu č. 3 článku 5 právneho systému pre on-line stávkové a hazardné hry (RJO) schváleného zákonnou vyhláškou č. 66/2015 z 29. apríla za podmienok, v súlade s ktorými sú pravidlá on-line hry hazardných hier zakotvené v nariadení.


10. Documentos de referência - Textos de base
Odkazy na základné texty: Zákonná vyhláška č. 66/2015 z 29. apríla 2015, ktorou sa schvaľuje právny systém pre on-line stávkové a hazardné hry (RJO).
Vyššie uvedený základný text bol oznámený Komisii prostredníctvom oznámenia 2014/0431/P.
Základné texty už boli oznámené v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2014/0431/P


11. Recurso ao procedimento de urgência
Nie


12. Fundamentação da urgência
-


13. Confidencialidade
Nie


14. Medidas fiscais
Nie


15. Avaliação de impacto
-


16. Aspetos OTC e MSF
Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekty sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.
**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice 98/34
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contribuições de partes interessadas

O sítio Web TRIS permite que qualquer pessoa ou organização partilhe facilmente o seu ponto de vista sobre uma determinada notificação.


Devido ao final do período de "statu quo", neste momento não aceitamos mais contribuições relativas a esta notificação através do sítio Web.


Não foram encontradas contribuições relativas a esta notificação