Szczegóły powiadomienia

SSB FE-OE 051 - Opis interfejsu urządzeń teletransmisji radiowej działających w paśmie 55 GHz (typu punkt-punkt); wydanie z maja 2020 r.

Numer powiadomienia: 2020/523/D (Niemcy )
Data otrzymania: 25/08/2020
Koniec zawieszenia: 26/11/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2020) 03117
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2020/0523/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003117.PL)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0523 D PL 25-08-2020 D NOTIF


2. md.memState_missing
D


3. md.depResp_missing
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. md.origDepart_missing
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat VI D 4, 53107 Bonn,
Tel.: 0049-228-615-3251, Fax: 0049-228-615-3261, E-Mail: BUERO-VID4@bmwi.bund.de

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Referat 421, Seidelstr. 49, 13405 Berlin,
Tel.: 0049-30-4374-2512, Fax: 0049-30-4374-2555, E-Mail: ssb@bnetza.de


4. md.notifNum_missing
2020/0523/D - V10T


5. Tytuł
SSB FE-OE 051 - Opis interfejsu urządzeń teletransmisji radiowej działających w paśmie 55 GHz (typu punkt-punkt); wydanie z maja 2020 r.


6. md.prodConc_missing
Urządzenia teletransmisji radiowej działające w paśmie 55 GHz (typu punkt-punkt)


7. md.notifAnotherCommAct_missing
-


8. md.mainContent_missing
Opis interfejsu (SSB) reguluje podstawowe wymagania względem urządzeń teletransmisji radiowej działających w paśmie 55 GHz (typu punkt-punkt) zgodnie z § 4 ust. 2 ustawy o udostępnianiu urządzeń radiowych na rynku (ustawa o urządzeniach radiowych).

Ten opis interfejsu zastępuje dokument SSB FE-OE 020, wydanie z grudnia 2007 r., notyfikowany pod nr. 2007/0570/D.


9. md.briefGrounds_missing
Opis interfejsu służy zarówno skutecznemu wykorzystaniu częstotliwości radiowych, jak i wsparciu w celu efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych, aby nie dochodziło do zakłóceń radiotechnicznych. Specyfikacja interfejsu jest określona przepisami dyrektywy 2014/53/UE.


10. md.basicTexts_missing
Odniesienie do tekstów podstawowych: Plan częstotliwości zgodnie z § 54 ustawy telekomunikacyjnej dotyczący podziału zakresu częstotliwości od 0 kHz do 3 000 GHz na wykorzystanie częstotliwości oraz dotyczący ustaleń w zakresie wykorzystania tych częstotliwości; Federalna Agencja ds. Sieci
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Grundlagen/Frequenzplan/frequenzplan-node.html

Regulamin Radiokomunikacyjny
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Genewa (Règlement des radiocommunications, Édition de 2016, Union internationale des télécommunications (UIT), Genève)
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2016&media=electronic

ITU-R F.1497-2
Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the band 55.78-66 GHz
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.1492-0-200005-W!!PDF-E.pdf

CEPT ERC/REC 12-12
Radio frequency channel arrangement for Fixed Service Systems operating in the band 55.78 to 57.0 GHz
http://www.ecodocdb.dk/download/5aacb7bf-7a32/REC1212.PDF

CEPT ERC/REC 74-01
Unwanted emissions in the spurious domain
https://www.ecodocdb.dk/download/3af8bcdd-43ae/ERCREC7401.pdf

ETSI EN 302 217-1
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to point equipment and antennas; Part 1: Overview, common characteristics and system-independent requirements
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302200_302299/30221701/02.01.01_60/en_30221701v020101p.pdf

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz;
Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302200_302299/3022170202/02.02.01_60/en_3022170202v020201p.pdf

ETSI EN 302 217-4
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302200_302299/30221704/02.01.01_60/en_30221704v020101p.pdf
Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszej notyfikacji: 2007/0570/D


11. md.invEmergProc_missing
Nie


12. md.energGrounds_missing
-


13. Poufność
Nie


14. md.fiscMeas_missing
Nie


15. md.impactAssessm_missing
-


16. Aspekty TBT i SPS
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Uwagi zainteresowanych podmiotów

Witryna internetowa TRIS umożliwia osobom i organizacjom łatwe przesyłanie uwag dotyczących dowolnego powiadomienia.


Po zakończeniu okresu zawieszenia nie przyjmujemy uwag do przedmiotowego powiadomienia za pośrednictwem witryny internetowej.


Nie znaleziono uwag dotyczących tego powiadomienia