Szczegóły powiadomienia

Ustawa o produktach kosmetycznych

Numer powiadomienia: 2018/186/PL (Polska)
Data otrzymania: 30/04/2018
Koniec zawieszenia: 31/07/2018

Uwagi przedstawione przez: Komisja
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Message 002

Communication de la Commission - TRIS/(2018) 01080
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2018/0186/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201801080.FR)

1. Ustrukturyzowany blok informacyjny
MSG 002 IND 2018 0186 PL FR 30-04-2018 PL NOTIF


2. Państwo członkowskie
PL


3. Departament odpowiedzialny za powiadomienie
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 262 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mpit.gov.pl


3. Departament wysyłający powiadomienie
Główny Inspektor Sanitarny


4. Numer powiadomienia
2018/0186/PL - C00P


5. Tytuł
Loi sur les produits cosmétiques


6. Przedmiotowe produkty
Produits cosmétiques


7. Powiadomienie w związku z innym aktem prawnym
-


8. Podstawowa treść
Article 3. 1. Le dossier d’information sur le produit visé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1223/2009, mis à disposition conformément à l’article 11 paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1223/2009, doit être rédigé en polonais ou en anglais.
2. La partie B du rapport sur la sécurité du produit visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1223/2009, mise à disposition conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1223/2009, doit être rédigée en polonais.


9. Krótkie uzasadnienie
L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1223/2009 dispose que «les informations figurant dans le dossier d’information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l’État membre». Par conséquent, il est précisé que le dossier d’information sur le produit mis à disposition à des fins de contrôle conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1223/2009 doit être rédigé en polonais ou en anglais, tandis que la partie B du rapport sur la sécurité du produit cosmétique, mise à disposition à des fins de contrôle, doit être rédigée en polonais (selon l’article 3 du projet de loi).


10. Dokumenty referencyjne – teksty podstawowe
Il n’existe pas de texte de base.


11. Powołanie się na procedurę awaryjną
Non


12. Uzasadnienie procedury awaryjnej
-


13. Poufność
Non


14. Środki natury podatkowej
Non


15. Ocena skutków
Oui


16. Aspekty TBT i SPS
Aspects OTC

NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.

Aspects SPS

NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.

**********
Commission européenne

Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Uwagi zainteresowanych podmiotów

Witryna internetowa TRIS umożliwia osobom i organizacjom łatwe przesyłanie uwag dotyczących dowolnego powiadomienia.


Po zakończeniu okresu zawieszenia nie przyjmujemy uwag do przedmiotowego powiadomienia za pośrednictwem witryny internetowej.


en
  Philips IP&S on 15-05-2018
Kliknij, aby rozwinąć tekst