Over procedure 2015/1535

De kennisgevingsprocedure die is vastgelegd in Richtlijn (EU) 2015/1535 is een tool voor informatieverstrekking, preventie en dialoog op het gebied van technische voorschriften betreffende producten en diensten van de informatiemaatschappij. Hiermee kunt u anticiperen op het creëren van handelsbelemmeringen die een impact kunnen hebben op uw activiteiten en deze belemmeringen voorkomen.