Dettagli della notifica

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/427/I (Italia )
Data di ricezione: 03/07/2020
Termine dello status quo: 05/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2020) 02486
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2020/0427/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002486.RO)

1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 002 IND 2020 0427 I RO 03-07-2020 I NOTIF


2. Stato membro
I


3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Servizio estensore
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOTIO E DEL MARE
Direzione Generale per l’Economia Circolare ECi
Roma


4. Numero di notifica
2020/0427/I - S20E


5. Titolo
Regulament de stabilire a standardelor privind reglementarea încetării statutului de deșeu al hârtiei și cartonului în ceea ce privește componenta inertă nepericuloasă a deșeurilor provenite din măturarea străzilor în conformitate cu articolul 184b alineatul (2) din Decretul legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2016.


6. Prodotti interessati
Agregate inerte recuperate constând din: nisip 0,063-2 mm; pietriș 2-8 mm; pietriș mărunt 8-20 mm


7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-


8. Contenuti principali
Proiectul de regulament identifică, pe baza delegării conținute de articolul 184b alineatul (2) din Decretul legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2016, criteriile conform cărora componenta inertă a deșeurilor provenite din măturarea străzilor, în urma prelucrării specifice și cu condiția să îndeplinească cerințele stabilite în regulament, încetează să fie clasificate ca deșeuri, pentru a fi reintroduse în ciclul economic ca agregate recuperate.

Regulamentul este împărțit în șapte articole și trei anexe.
Articolul 1 definește domeniul de aplicare al regulamentului, articolul 2 face trimitere la definițiile prevăzute la articolul 183 din Decretul legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2006, completate cu definițiile specifice; articolul 3 prevede că la sfârșitul operațiunilor de recuperare a componentei inerte nepericuloase a deșeurilor provenite din măturarea străzilor încetează să mai fie clasificate ca deșeuri și sunt clasificate agregate inerte recuperate. Articolul 4 identifică utilizările specifice ale materialelor care îndeplinesc criteriul „end of waste” (încetarea statutului de deșeu), articolul 5 introduce declarația de conformitate; articolul 6 prevede că producătorul trebuie să aplice un sistem de gestionare a calității și, în cele din urmă, articolul 7 prevede dispozițiile tranzitorii și finale.
În ceea ce privește anexele:
anexa 1 prevede criteriile generale privind încetarea statutului de deșeu;
anexa 2 stabilește scopurile specifice pentru care sunt utilizate agregatele inerte recuperate și standardele UNI conexe de referință;
anexa 3 prevede modelul declarației de conformitate.


9. Motivazioni in breve
Încetarea statutului de deșeu - „end of waste” reprezintă o măsură concretă pentru a realiza, astfel cum s-a decis de către toate statele UE, o societate a reciclării și a recuperării, care să devină reală în momentul în care materialele, rezultate dintr-un proces de reciclare sau de recuperare de înaltă calitate, pot fi introduse din nou pe piață și sunt în măsură să concureze cu materiile prime virgine, permițând o reducere a consumului de resurse naturale și materii prime.
Deșeurile provenite din măturarea străzilor devin o resursă și contribuie la reducerea utilizării de materii prime și a cantității de deșeuri destinate eliminării, favorizând recuperarea materiilor prime.


10. Documenti di riferimento - Testi di base
Trimiteri la textele de bază: Decretul legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2006: art. 184b - titlul IIIa din partea II - titlul I capitolul IV din partea IV: înaintate în cadrul notificării 2017/0522/I
- Raport explicativ din Regulamentul: anexat la rubrica „alte texte”;


11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
Nu


12. Motivi dell'urgenza
-


13. Riservatezza
Nu


14. Misure fiscali
Nu


15. Valutazione dell'impatto
Da


16. Aspetti OTC e SPS
Aspecte BTC

NU - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspecte SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica