Dettagli della notifica

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/427/I (Italia )
Data di ricezione: 03/07/2020
Termine dello status quo: 05/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2020) 02486
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2020/0427/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002486.MT)

1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 002 IND 2020 0427 I MT 03-07-2020 I NOTIF


2. Stato membro
I


3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Servizio estensore
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOTIO E DEL MARE
Direzione Generale per l’Economia Circolare ECi
Roma


4. Numero di notifica
2020/0427/I - S20E


5. Titolo
Regolament dwar it-tmiem tal-istatus ta’ skart ta’ komponent inert mhux perikoluż tal-iskart mill-knis tat-toroq skont l-Artikolu 184(b)(2) tad-Digriet Leġislattiv Nru 152 tat-3 ta’ April 2006.


6. Prodotti interessati
Komponenti inerti rkuprati li jikkonsistu minn: ramel 0.063 ÷ 2 mm; żrar 2 ÷ 8 mm; frak taż-żrar 8 ÷ 20 mm


7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-


8. Contenuti principali
L-abbozz tar-Regolament jidentifika, abbażi ta’ delega li tinsab fl-Artikolu 184(b)(2) tad-Digriet Leġislattiv Nru 152 tat-3 ta’ April 2006, il-kriterji li skonthom l-iskart tal-komponent inert tal-iskart mill-knis tat-toroq, wara trattament apposta u jekk jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament, se jieqaf jikkwalifika bħala skart, biex jiddaħħal mill-ġdid fiċ-ċiklu ekonomiku bħala komponent inert li għandu jiġi rkuprat.

Ir-regolament jinqasam f’7 Artikoli u 3 Annessi.
L-Artikolu 1 jiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament, l-Artikolu 2 jagħmel referenza għad-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 183 tad-Digriet Leġislattiv Nru 152 tat-3 ta’ April 2006, integrati mad-definizzjonijiet speċifiċi; l-Artikolu 3 jipprevedi li bħala riżultat tal-operazzjonijiet ta’ rkupru l-komponent inert mhux perikoluż tal-iskart mill-knis tat-toroq, jieqaf jikkwalifika bħala skart u jikkwalifika bħala komponent inert rkuprat. L-Artikolu 4 jidentifika l-użi speċifiċi għall-materjali end of waste; l-Artikolu 5 jintroduċi d-dikjarazzjoni tal-konformità; l-Artikolu 6 jipprevedi li l-produttur għandu japplika sistema ta’ mmaniġġjar tal-kwalità; u fl-aħħar nett, l-Artikolu 7 jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet tranżitorji u finali.
Fir-rigward tal-annessi:
l-Anness 1 jistabbilixxi l-kriterji ġenerali għall-iskop tat-tmiem tal-istatus ta’ skart;
l-Anness 2 jipprevedi l-għanijiet speċifiċi li għalihom se jintużaw l-komponenti inerti rkuprati u l-istandards UNI ta’ referenza relatati.
l-Anness 3 jippreżenta l-mudell tad-dikjarazzjoni tal-konformità (DTK).


9. Motivazioni in breve
It-tmiem tal-istatus ta’ skart - End of Waste (EoW) jirrappreżenta miżura konkreta għar-realizzazzjoni, kif ġie deċiż mill-Istati kollha tal-UE, ta’ soċjetà ta’ riċiklaġġ u rkupru, li qiegħda ssir realtà fil-mument li fih il-materjali, b’riżultat ta’ proċess ta’ riċiklaġġ jew ta’ rkupru ta’ kwalità għolja, ikunu jistgħu jerġgħu jiġu introdotti fis-suq u jkunu fi stat ta’ kompetizzjoni ma’ materja prima verġni, filwaqt li jkun permess tnaqqis fil-konsum ta’ riżorsi naturali u materja prima.
L-iskart mill-knis tat-toroq isir riżors u jikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-użu ta’ materja prima u fil-kwantità ta’ skart li jispiċċa jintrema, filwaqt li jippromwovi l-irkupru tal-materja.


10. Documenti di riferimento - Testi di base
Referenzi għat-testi bażiċi: - Id-Digriet Leġislattiv, Nru 152, tat-3 ta’ April 2006: Artikolu 184(b) - Titolu III(a) tal-Parti II - Titolu I, Kapitolu IV, tal-Parti IV: ippreżentat fil-kamp ta’ applikazzjoni tan-notifika 2017/0522/I
- Rapport ta’ spjega tar-Regolament: mehmuż ma’ “testi oħra”;


11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
Le


12. Motivi dell'urgenza
-


13. Riservatezza
Le


14. Misure fiscali
Le


15. Valutazione dell'impatto
Iva


16. Aspetti OTC e SPS
Aspetti OTK

LE – L-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspetti SPS

Le - L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica