Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2021) 00955
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.MT)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S MT 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Ir-Regolamenti tal-Bord tal-Agrikoltura Żvediż dwar miżuri għall-prevenzjoni tat-tixrid tas-Sindrome Riproduttiva u Respiratorja tal-Qżieqeż (PRRS) fil-ħnieżer ġewwa l-istabbilimenti Żvediżi


6. md.prodConc_missing
Ħnieżer ħajjin.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar mard tal-annimali li jittieħed u li jibdel u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali"), ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1, (Celex 32016R0429).

Kapitlu 2 § 2, Kapitlu 3 §§ 1-9 u 11-13 u Kapitlu 3 § 2-4 huma dispożizzjonijiet apposta għall-Iżvezja.


8. md.mainContent_missing
Ir-regolamenti fihom dispożizzjonijiet li, minħabba l-marda PRRS (Sindrome Riproduttiva u Respiratorja tal-Qżieqeż), joħolqu r-rekwiżiti dwar x’għandu jagħmel operatur biex jitħalla jdaħħal il-ħnieżer fl-istabbiliment tiegħu .

Ir-rekwiżiti li l-operatur għandu jkollu jvarjaw skont jekk l-istabbilimenti li minnhom jiġu l-annimali jkunx ħieles jew le mill-PRRS. Jekk l-annimali jkunu ġejjin minn stabbilimenti li mhumiex ħielsa mill-PRRS, l-annimali għandhom, fost l-oħrajn, jiġu iżolati u ttestjati qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu flimkien ma’ annimali oħra ġewwa l-istabbiliment.

Ir-regolamenti għalhekk jgħoddu f’kull każ meta operatur ikun se jieħu l-ħnieżer fl-istabbiliment tiegħu, kemm jekk l-annimali ġejjin mill-Iżvezja kif ukoll jekk ġejjin minn pajjiż ieħor.


9. md.briefGrounds_missing
Wara osservazzjoni għal tul taż żmien u leġiżlazzjoni stretta inkluż il-kontroll b’suċċess tal-każijiet ippruvati, l-awtoritajiet Żvediżi jqisu li l-Iżvezja hija ħielsa mill-marda tal-ħnieżer PRRS.
L-għan ta’ dawn l-abbozzi tar-regolamenti huwa li joħolqu miżuri nazzjonali biex ma jħallux li tiddaħħal u tixtered fost il-ħnieżer fl-istabbilimenti Żvediżi il-marda PRRS.

Aħna nemmnu li r-regoli mressqa huma proporzjonali u skont ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u huma ġeneralment konformi mar-rekwiżiti tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE). Ir-regoli meqjusa li mhux diskriminatorji fis-sens li l-ħtieġa tal-ħelsien mill-PRRS jew alternattivament il-ħtieġa ta’ iżolament u ttestjar fl-istabbiliment li jirċievu l-ħnieżer, tgħodd għall-ħnieżer kollha biex jiddaħħlu fi stabbiliment Żvediż. Barra minn hekk, aħna nemmnu li l-miżuri huma ġġustifikati fid-dawl ta’ interess pubbliku urġenti, jiġifieri l-ħajja u s-saħħa tal-annimali. Il-miżuri huma ġustifikati wkoll biex tiġi evitata l-ħtieġa ta’ kura bl-antibijotiċi ikbar li twassal għal riskju ikbar ta’ reżistenza għall-antibijotiċi. Fl-aħħar nett, operatur li jdaħħal l-annimali jingħata alternattivi rilevanti u anti-infettivi, mingħajr ma jiġi mfixkel il-moviment tal-annimali u l-prodotti bejn l-Istati Membri.

Ir-regoli ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa xieraq u meħtieġ biex jiġi evitat id-dħul u t-tixrid tal-PRRS fl-istabbilimenti tal-ħnieżer Żvediżi u biex joħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa biex tinżamm sitwazzjoni tajba ġewwa l-Iżvezja għal dak li għandu x’jaqsam mal-PRRS. L-għan mixtieq għalhekk jista’ jintlaħaq permezz tar-rekwiżiti maħsuba. Aħna nemmnu li m’hemm l-ebda mod ieħor, ċioè miżuri inqas restrittivi, biex titħares is-saħħa tal-annimali ġewwa l-Iżvezja għal dak li għandu x’jaqsam mal-PRRS.


10. md.basicTexts_missing
L-ebda liġi(jiet) bażi disponibbli


11. md.invEmergProc_missing
Le


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Le


14. md.fiscMeas_missing
Le


15. md.impactAssessm_missing
Iva


16. TBT- och SPS-aspekter
Kunsiderazzjonijiet OTK

Le - Il-proġett m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Kunsiderazzjonijiet SPS

Le - L-abbozz mhux miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan