Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2021) 02564
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.HU)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2021 0430 B HU 07-07-2021 B NOTIF


2. Lidstaat
B


3. Verantwoordelijke dienst
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Dienst van herkomst
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Kennisgevingsnummer
2021/0430/B - B00


5. Titel
Királyirendelet-tervezet az új épületekre vonatkozó alapvető tűz- és robbanásmegelőzési előírások megállapításáról szóló, 1994. július 7-i királyi rendelet módosításáról


6. Desbetreffende producten
A királyirendelet-tervezet több helyen módosítja a megépítendő épületekre vonatkozó tűzvédelmi szabályozást, beleértve a parkolókra, a kazánhelyiségekre és a homlokzatok tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó szabályok átfogó kiigazítását.


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
-


8. Voornaamste inhoud
A rendelettervezet célja, hogy kiigazítsa az új épületekre vonatkozó alapvető tűz- és robbanásmegelőzési előírások megállapításáról szóló, 1994. július 7-i királyi rendeletben foglalt követelményeket. Ezek a követelmények szabályozzák a megépítendő új épületek és a meglévő épületek hozzáépítéseinek tűzbiztonságát.

A tervezet a parkolók tűzbiztonságára és a homlokzatok tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó követelmények széles körű kiigazítását tartalmazza.

A kazánhelyiségekre, az üzemanyag-tároló helyiségekre és a kéményekre vonatkozó tűzbiztonsági előírásokat kifejezetten az 1994. július 7-i királyi rendelet tartalmazza.

A felvonókra, a tűzvédelmi ajtókra, a tetőkre, a fateraszokra, a homlokzatok közötti távolságra, az álmennyezetekre, a kettős és a rétegelt lemezekre, a belső lépcsőkre, a kijárathoz vezető útvonalakra, az evakuálási szinten lévő evakuálási útvonalra, a lépcsőházak közötti távolságra, a műszaki helyiségekre és tűzoltó berendezésekre vonatkozó előírások is módosulnak.

A többi cikk különböző kiigazításokat és módosításokat tartalmaz, amelyek javítják és egyértelművé teszik a megépítendő új épületekre vonatkozó tűzbiztonsági követelményeket.


9. Beknopte toelichting
Az 1994. július 7-i királyi rendelet módosításainak célja többek között:
– a tűz homlokzaton keresztüli terjedésének korlátozása
– a járműtüzek kockázatának mérséklése a mélygarázsokban
– a gépház nélküli felvonók engedélyezése a felvonókról szóló európai irányelvvel összhangban
– a tűzálló ajtók európai osztályozásának alkalmazása
– lehetőség biztosítása az osztályozási jelentések vagy a műszaki jóváhagyások használatára a teljes tetőszerkezet tűzzel szembeni viselkedésének bizonyítására
– azonos szintű biztonság biztosítása a tetőn elhelyezett fateraszok esetében
– a tűz egyik homlokzatról a másikra történő terjedésének korlátozása
– a függőleges rácsozatokra vonatkozó szabályok egyértelműsítése, amelyek az álmennyezetet különböző szintekre osztják fel
– tűz esetén önzáró ajtók alkalmazása
– a kettős és rétegelt lemezekre vonatkozóan kevésbé szigorú szabályok meghatározása kisebb lakások esetében
– annak engedélyezése a közepes méretű épületek esetében, hogy egy felvonót és egy belső lépcsőházat egy egységként tegyenek tűzbiztossá
– annak tisztázása, hogy egy másik térrel való összeköttetés nem kijárat
– a szigorúbb szabályok korlátozása a lépcsőházakat a közös használatú útvonalakkal összekötő evakuálási utakra
– a lépcsőházakhoz vezető útvonalak közötti legkisebb távolságra vonatkozó szabály eltörlése
– a kisebb műszaki terek tűzálló előterének („sas”) biztosítására vonatkozó követelmény eltörlése
– a tűzoltók nagyobb hatáskörrel való felruházása a tűzoltó berendezésekre vonatkozó követelmények meghatározásában.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Az alapszövegeket korábbi értesítés keretében küldték meg: 2016/189/B


11. Beroep op de urgentieprocedure
Nincs


12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid
Nincs


14. Fiscale maatregelen
Nincs


15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-vonatkozás

NEM – A tervezetnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

Nem – A tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."