Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Message 002

Communication from the Commission - TRIS/(2021) 02564
Directive (EU) 2015/1535
Translation of the message 001
Notification: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.EN)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2021 0430 B EN 07-07-2021 B NOTIF


2. Lidstaat
B


3. Verantwoordelijke dienst
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Dienst van herkomst
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Kennisgevingsnummer
2021/0430/B - B00


5. Titel
Draft Royal Decree amending the Royal Decree of 7 July 1994 laying down basic fire and explosion prevention standards with which new buildings must comply


6. Desbetreffende producten
The draft Royal Decree contains several adaptations to the fire safety regulations of buildings to be built, including extensive adaptation of the regulations for parking lots, furnace rooms and the burning behaviour of facades.


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
-


8. Voornaamste inhoud
The decree is aimed at adapting the requirements in the Royal Decree of 7 July 1994 laying down basic fire and explosion prevention standards with which new buildings must comply. These rules govern the fire safety of new buildings to be built and the extensions of existing buildings.

The draft contains an extensive adaptation of the requirements for the fire safety of parking lots and the burning behaviour of facades.

Fire safety standards for furnace rooms, fuel storage rooms and chimneys were explicitly included in the regulations of the Royal Decree of 7 July 1994.

There are also changes to the regulations for lifts, fire doors, roofs, wooden terraces, distance between facades, suspended ceilings, duplexes and plywoods, inner staircases, the road to an exit, the evacuation road at an evacuation level, the distance between stairwells, technical premises and fire-fighting equipment.

The other articles contain various adaptations and amendments that improve and clarify the existing fire safety requirements of the new buildings to be established.


9. Beknopte toelichting
The amendments to the Royal Decree of 7 July 1994 aim, inter alia, to:
— limit fire propagation via the facade
— change the risks of vehicle fires in underground car parks
— allow for engine roomless lifts in accordance with the European Elevators Directive
— apply the European classifications for fire-resistant doors
— provide an opportunity to use classification reports or technical approvals to demonstrate the burning behaviour of the entire roof structure
— ensure an equivalent level of safety for wooden terraces placed on roofs
— limit fire reports from one facade to another
— clarify the rules applicable to vertical screens which divide the reduced ceiling into different volumes
— apply self-closing doors in the event of fire
— loosen the rules for duplexes and plywoods for smaller apartments
— allow medium-sized buildings to enclose as fire proof an elevator and an inner staircase as a single whole
— clarify that a connection to another compartment is not an exit
— limit the stricter rules to the evacuation roads connecting stairwells to public roads
— remove the minimum distance between accesses to the stairwells
— lift the requirement to provide a fire-proof hallway (‘sas’) for smaller technical compartments
— give firefighters greater powers to determine the requirements for firefighting equipment.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
The basic texts were forwarded with an earlier notification: 2016/189/B


11. Beroep op de urgentieprocedure
No


12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid
No


14. Fiscale maatregelen
No


15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT aspect

NO – The draft does not have a major impact on international trade.

SPS aspect

No, the draft is neither a sanitary nor a phytosanitary measure

**********
European Commission

Contact point Directive (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."